dinsdag 16 juni 2009

de sch00ldichter.

Nadat de stadsdichters als paddenst0elen uit de gr0nd rezen in Vlaanderen is er nu sprake van een nieuw fen0meen: de sch00ldichter.

Ach, ik zeg maar steeds: "U vraagt wij draaien" (want karamellenverzen verzinnen is nu t0evallig één van mijn specialiteiten).

Enfin, na alle l0gerende beren en afscheidnemende kleuters van kleuterjuffen is er nu eens een afscheid van een kleuterturnjuf (het is eens een keertje iets anders).

Ehen, dat allemaal z0 z0nder vijftiende letter hé, n0g steeds).

Ferm.

Geen opmerkingen: