dinsdag 9 juni 2009

Onafhankelijk Ziekenfonds

beste,

u vindt me blijkbaar uitermate interessant
en wel heej dat ben ik ook :)
maar ik vind het eerder zeer irritant
dat ik steeds weer door uw gedachten spook ...

het telefoontje van uw medewerker
heb ik beantwoord op vriendelijke toon
nadat ik eerst hoorde wat ze te zeggen had
want beleefd, welja, dat ben ik gewoon

toen nog geen week later ik hetzelfde foontje kreeg
en de woordwaterval aan de andere kant haast niet leek te stoppen
en het natuurlijk net spitsuur* hier was
kreeg ik zin om op die van OZ te kloppen**

heel duidelijk was ik
heel klaar in mijn woorden
maar het blijkt nu
dat men mij toch nog niet hoorde

want in mijn brievenbus vond
ik een schone envelop
en u raadt het nooit
mijn naam stond erop

Dus nu in schoon woorden
en voor de laatste keer
ik wil niet bij het OZ
beste vrouw beste heer

Dus gelieve me nu van uw
lijstje te schrappen
en uw namen vanaf heden
uit een ander vaatje te tappen

Merci!!!

* (de zorg voor 3 kinderen)
** bij wijze van spreken, uiteraard!

Geen opmerkingen: